Vi kan hjælpe dig med ansøgning og information.

Når man skal søge tilskud til energirenovering, er det vigtigt at sætte sig ind i energistyrelsens gældende regler.

Det kan være lidt af en jungle og der er en række krav til de nuværende konstruktioner, som skal være overholdt for at få tilskuddet.

Book evt. en energirådgivningssamtale hos os, vi vejleder og guider dig så du får fokus på de bedste og mest effektive renoveringstiltag i netop din bolig. Kontakt os via kontakt formular, mail eller telefon.

Hvad kan man få tilskud til?

Klimaskærm

 • Udvendig efterisolering af ydervægge
 • Efterisolering af tag og loft herunder skunkvægge, væg mod uopvarmet loft, flade tage og skråvægge mod tag.
 • Isolering af terrændæk (gulvkonstruktion mod jord).
 • Udvendig isolering af ydervægsfundament
 • Udskiftning af facade vinduer
 • Udskiftning af ovenlysvinduer
 • Montering af forsatsvinduer

Konvertering (udskiftning af din varmekilde)

 • Konvertering til varmepumpe

Drift

 • Etablering eller udskiftning af ventilationsanlæg
 • Udskiftning fra elvarme til vandbårent varmeanlæg

  Kontakt os nu

  Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigst muligt til en snak omkring jeres krav og behov.

  Spørgsmål til energitilskudsordningenEnergirådgivningEnergimærkningAndet

  Tilskudsordningen

  Hvorfor kan jeg få tilskud?

  Bygningssektoren står for 40% af energiforbruget i Danmark. Dermed er der et stort potentiale for at reducere CO2 udledning på dette område. Formålet med denne tilskudsordning er at tilskynde til, at der gennemføres energiforbedringsprojekter i bygninger til helårsbeboelse. Dette indebærer energibesparelser og energieffektiviseringer for at mindske anvendelsen af fossile brændsler i forbindelse med opvarmning i helårsboliger. Disse energiforbedringsprojekter og energieffektiviseringer skal være med til at fremme Danmarks fremtidige mål om at være CO2-neutrale.

  Hvem kan få tilskud?

  Målgruppen for tilskudspuljen er private bygningsejere samt virksomheder, der overvejer at gennemføre energiforbedringsprojekter i deres bygninger til helårsbeboelse.
  Det er muligt at søge om tilskud både som privatperson, privat interessentskab, andelsforening, ejerforening i etageejendom, eller som virksomhed, herunder aktieselskaber, anpartsselskaber eller andet selskab (dog ikke interessentskaber), foreninger, legater og selvejende institutioner. Det er også muligt at søge for almene boliger.
  Det er et krav for at modtage støtte, at bygningen er registreret som helårsbeboelse i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) med en bestemt anvendelseskode.

  Det betyder fx, at man kan ikke få tilskud til sommerhuse, som ikke er registreret som helårsbeboelse i BBR.

  Hvornår skal jeg søge?

  Man kan ikke søge om tilskud til et projekt, der allerede er sat i gang eller er gennemført. Det er en forudsætning, at arbejdet ikke er påbegyndt, inden der søges dvs. man må ikke fx have lavet en aftale med nogen om at udføre arbejdet. Man må dog gerne have indhentet tilbud på arbejdet, lavet en projektbeskrivelse eller fået udarbejdet en energimærkning.

  Arbejdet må først igangsættes efter, at Energistyrelsen har givet godkendelse af tilskud. Dvs. man må heller ikke igangsætte arbejdet i perioden fra man har søgt om tilskud til der gives tilsagn.

  Kom i gang med at søge tilskud.

  Start med at få et energimærke?

  Du kan kun søge om tilskud til energiforbedringer hvis du har et energimærke på din bolig. Energimærket skal være nyere end 2012, da energimærkningen skal afspejle de faktiske forhold i de dele af bygningen, der har betydning for de tiltag du gerne vil lave. Det betyder, at hvis man f.eks. vil efterisolere loftet eller lave andre tiltag vedrørende klimaskærmen, må der ikke være sket ændringer i bygningsdelens areal og isoleringstykkelse, siden energimærkningen blev lavet. Der må heller ikke være åbenlyse fejl i data for bygningsdele.

  Du læse mere og bestille tid til energimærkning hos os.

  Tilskud til energimærket.

  Du kan også få tilskud til selve udgiften til energimærkning. Det er dog en betingelse for dette tilskud, at energimærket bruges til at søge om tilskud til et eller flere af tiltagene på positivlisten (liste med renoveringer der kan søges tilskud til), og at din ansøgning bliver godkendt.

  Det er også en forudsætning, at ejeren af bygningen, der søger om tilskuddet, selv har betalt for energimærkningen, hvilket dokumenteres med faktura og dokumentation for betaling.

  Energimærket udarbejdes, før der søges om tilskud. Startdatoen for energimærkningens gyldighedsperiode må maksimalt være 6 måneder, før der første gang søges om tilskud. Dvs. fra energimærkningen er lavet, til der søges om tilsagn, må der ikke gå mere end et halvt år, ellers er det ikke muligt at få tilskud til energimærket.

  Energimærket skal være indhentet med det formål at søge tilskud. dvs. at energimærket må ikke være lavet i forbindelse med salg eller køb af bolig.