Spar penge på din bolig med energirådgivning

Få professionel hjælp til energimærkning af dit hus. Vi har stor erfaring med energimærkning, og kan både hjælpe ved boligsalg og nybyggeri.

Det primære formål med energimærkning, er at motivere både sælger og køber til energibesparelser og øge effektiviteten inden for anvendelse af energi i bygninger. For købere af en bolig er det tillige for at synliggøre de energimæssige udgifter forbundet med købet.

Sørg for at få en god snak med vores energikonsulent, når vi kommer ud for at energimærke dit hus. Af og til, skal der kun enkelte og lette forbedringer til, for at forbedre energimærket. Det kan forøge chancerne for at få boligen solgt og måske kan din bolig ovenikøbet sælges til en højere pris.

Priser fra 3.900 kr. for energimærkning.

Se alle priser i vores prisliste

  Kontakt os nu

  Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigst muligt til en snak omkring jeres krav og behov.

  Spørgsmål til energitilskudsordningenEnergirådgivningEnergimærkningAndet

  Energi og miljø

  Hvad kan jeg lave om på min bolig?

  I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg, udlejning og nybyggeri. Det gælder for boliger, som fx enfamilieshuse og flerfamilieshuse. En energimærkningsrapport består af to dele, der tilsammen belyser en bygnings energimæssige tilstand og dens besparelses potentiale:

  • En vurdering af bygningens energimæssige tilstand indplaceret på energimærkeskalaen nedenfor – dvs. et energimærke. Denne del fungerer som en form for varedeklaration, når en bygning eller en lejlighed, kontorlokaler eller andre enheder i en bygning sælges eller udlejes.
  • Forslag til energiforbedrende og energibesparende tiltag i bygningen. Mærkningen giver et overblik over de forbedringer, der kan gennemføres umiddelbart, og de energibesparelser der vil være fordelagtige at gennemføre i forbindelse med renovering.

  Hvordan foregår energirådgivning?

  Man for en repport

  Energimærket er et udtryk for bygningens energieffektivitet. Energieffektiviteten beskrives på en skala med mærkerne A2020, A2015, A2010, B, C, D, E, F og G. De fleste bygninger i dag ligger på trin C-G – medmindre de er blevet energi- renoveret eller er ny opførte. Læs mere om energirenovering her

  Total-Energirådgivning

  Lad os stå for det hele fra start til slut, vi kalder

  En energimærke af helårsboliger gælder i 10 år. Dog er energimærkninger udarbejdet mellem 1. september 2006 og 31. januar 2011 kun gyldige i 7 år. Man må som udgangspunkt gerne genbruge energimærket, når man sælger, hvis det sker inden for de 7 eller 10 år. Har du bygget om eller foretaget ændringer, der har påvirket boligens energiforbrug, skal du have ny energimærkning.

  Læs også om energimærkning hos energistyrelsen

  Energimærkning for Erhverv

  Det er sælgers ansvar

  Det er sælgers ansvar, at der er et gyldigt energimærke på huset, inden man sælger sin bolig. Hvis man annoncerer for salg, skal energimærket fremgå af salgsannoncen. Det gælder også selv om man ikke sælger gennem en ejendomsmægler, men selv står for salget af sin bolig.

  Enfamilieshuse og rækkehuse m.v.

  Enfamilieshuse skal have et gyldigt energimærke når de sælges, hvis de er 60 m2 eller derover. Det gælder også for række-, kæde- og dobbelthuse. For denne type af huse betragtes hver boligenhed nemlig som en bygning for sig.

  Hver enkelt bolig skal således også energimærkes, og energimærkningen af huset, skal fremlægges for køber, inden der indgås aftale om salg. Sælges boligen gennem ejendomsmægler, skal energimærkningen være ejendomsmægleren i hænde, inden bygningen annonceres til salg, så energimærket kan fremgå af salgsmaterialet.

  Et godt energimærke giver højere salgspris

  Et energimærke fortæller køber, om energiudgifter i bygningen er passende og om bygningen i øvrigt har et tidssvarende og klima-venligt energiforbrug.

  På diagrammet i næste kolonne kan du se, hvad de forskellige spring på energimærkeskalaen betyder for salgsprisen på et gennemsnitligt og typisk hus på 140 m2. Som en tommelfingerregel stiger et hus typisk ca. 100.000 kr. i værdi for hvert trin, det forbedres på energimærkeskalaen.

  Det kan derfor ofte betale sig at investere i energirenovering, før du sælger. Hvis du alligevel skal ombygge eller renovere før salg, så tænk energiforbedringerne med. En investering på 100.000-200.000 kr. vil i mange tilfælde kunne tjene sig hjem. Få et overblik over dine muligheder for energirenovering og bestil et besøg af Energiraadgiverne, læs mere her.

  Hvordan udarbejder vi et energimærke?

  En professionel Energimærkning hos os udføres af en af vores energikonsulenter, som registrerer bygningen, måler og undersøger isoleringsforhold, vinduestyper, døre og varmeanlæg. På det grundlag estimeres bygningens beregnede energiforbrug under standardbetingelser for vejr, driftstider, forbrugsvaner m.v.​

  Det skal vi bruge inden energimærkningen

  1. BBR-oplysninger
  2. Årsopgørelse for vand, varme og elforbrug
  3. Bygnings- og installationstegninger
  4. Attest for hulmursisolering
  5. Attest for energibesparende tiltag

  Hvis et eller flere af ovenstående ikke forefindes, finder vi altid en løsning.

  Energimærke – Erhverv & boligforeninger

  Hos Energiraadgiverne.dk er vi ISO-certificeret til energimærkning af alle typer bygninger og laver professionel energimærkning i hele landet.

  Ligesom for enfamiliehuse og flerfamiliehuse gælder det, at der skal fremlægges en gyldig energimærkning, når erhvervsbygninger og andelsboliger skal sælges, udlejes og bygges. Energimærkning af erhverv og andele skal laves ved udlejning af erhvervsbyggeri og erhvervslejligheder samt overdragelse af erhvervsandele og – anparter.

  Sælger har ansvaret

  Det er sælgers ansvar at der er en gyldig energimærkning, inden man sælger. Hvis man annoncerer for salg, skal energimærket fremgå af salgsannoncen. Det gælder også, selv om man ikke sælger gennem en ejendomsmægler, men selv står for salget.

  Andelsboliger og lignende

  Ved overdragelse af andel, anpart eller aktie i et boligfællesskab er der også krav om energimærkning. Det er overdragerens pligt at sikre, at køber får udleveret en energimærkning. I andelsforeninger er det foreningens ansvar uden beregning at stille den gyldige energimærkning til rådighed for overdrageren.