Pakketilbud | Tilstandsrapport, El-eftersyn og Energimærke

Når du skal sælge din bolig, skal der foreligge nogle forskellige rapporter. Tilstandsrapporten og El-eftersyns rapporten fritager dig som sælger for ansvaret for skjulte fejl og mangler. Derudover skal der ved boligsalg altid foreligge et gyldigt energimærke.Vi står altid klar med gratis og uforpligtende sparring og tilbud til dig. Kontakt os via vores formular, telefon eller mail, vi svare inden for 24 timer. Hos Energiraadgiverne.dk tilbyder vi rabat hvis den samme byggesagkyndige, kan udføre alle rapporter samtidig, derved spare vi dig for adskillige besigtigelser af din ejendom og det giver dig en skarp pris.Har du kun brug for en enkelt af rapporterne, hjælper vi også med det. Vi har de bedste priser og vi levere i hele landet. Vi er tilbyder altid gratis hjælp og sparring for at vi kan finde den rette løsning for dig.

Priser fra 9.900 kr. for alle 3 rapporter (huseftersyn ved boligsalg)

Se alle priser i vores prisliste
Energimærkning af hus

  Kontakt os nu

  Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigst muligt til en snak omkring jeres krav og behov.

  Spørgsmål til energitilskudsordningenEnergirådgivningEnergimærkningAndet

  Tilstandsrapport

  Ved boligsalg er det valgfrit om man vil have udarbejdet en Tilstandsrapport (og EL-eftersyn), dog bliver den lavet ved næsten alle salg af villaer, villalejligheder, rækkehuse og sommerhuse, grunden til dette er:

  1. Den fritager dig som sælger, for 10 års sælgeransvar.
  2. Den giver dig om som sælger, mulighed for at indhente tilbud på ejerskifteforsikring. Ejerskifteforsikringen giver både dig som sælger, men også din køber stor sikkerhed.

  Tilstandsrapporten er vigtig.

  Uden tilstandsrapporten risikerer du ved salg af en bolig, at hæfte for fejl og mangler i op til 10 år efter du har solgt boligen. Bestiller du en Tilstandsrapport hos Energiraadgiverne.dk, sikre vi dig en professionel og neutral gennemgang af din boligs synlige skader.

  Hvad er en tilstandsrapport

  En tilstandsrapport er en visuel gennemgang af boligens synlige skader i rapportform. Tilstandsrapporten bruges i forbindelse med køb og salg af en ejendom, som en vurdering af ejendommens tilstand på besigtigelsestidspunktet.

  Et godt stykke værktøj

  Rapporten er et rigtig godt stykke værktøj, både hvis du er køber eller sælger af et hus. Tilstandsrapporten er en specialiseret fagmands registrering af ejendommen, for de synlige fejl og mangler, man som almindelig køber ofte ikke har nogle forudsætninger for at opdage eller kende til.

  Tilstandsrapporten kan bruges til at indikere og planlægge, evt. kommende mindre reparationer i nærmeste fremtid eller større vedligeholdelses udgifter på længere sigt. Tilstandsrapporten er en del af et fuldt huseftersyn ved boligsalg hos energiraadgiverne.dk

  Hvad betyder betegnelserne: IB, KO, K1, K2, K3, UN

  De fleste har sikkert hørt om anmærkningerne: K1, K2 eller K3, men hvad betyder de enlig?

  IB = Ingen bemærkninger:
  Huset giver ingen anledninger til bemærkninger.

  K0 = Kosmetiske skader:
  Huser har alene mangler af en praktisk eller kosmetisk karakter.

  K1 = Mindre alvorlige skader:
  Der er her tale om skader, der ikke har indflydelse på husets funktion. Skaden er ikke kritisk, men skal udbedres på et tidspunkt, da der tale om et ulovligt forhold.

  K2 = Alvorlige skader:
  En K2’er betyder, at bygningsdelens funktion vil svigte på et tidspunkt. Det anbefales at få udbedret en K2’er hurtigst muligt efter den er konstateret. En K2’er er et ulovligt forhold, der på kort sigt kan give risiko for personskade, brand el.lign.

  K3 = Kritiske skader:
  Hvis boligen har fået en K3-anmærkning, så er der tale om et forhold, hvor der her og nu,  eller på kort sigt – kan medføre stor personskade, brand el.lign.. Det er et forhold der skal bringes i orden snarest.

  Hvordan udføres en tilstandsrapport

  En tilstandsrapport udføres altid af beskikket byggesagkyndig, som gennemgår din bolig for skader eller mangler. Når besigtigelsen udføres, bliver husets forskellige bygningsdele kontrolleret for mulige skader, vinduer, døre, ydervægge, indervægge, lofter, gulve, tagkonstruktionen, murværket, sokkel, fundament og evt. etageadskillelse. Derudover kontrolleres husets forskellige rum, herunder kældre, krybekældre, bryggers, køkken, stuer, værelser, badeværelser/vådrum og toiletter.

  El – eftersyn

  EL-eftersyn er ligesom Tilstandsrapporten, nødvendig ved boligsalg, hvis man ønsker ejerskifteforsikring hos et forsikringsselskab.

  Eftersynet giver ekstra tryghed

  EL-eftersynet giver dig som sælger ekstra tryghed, da man fraskriver sig ansvaret for ulovlige el-installationer, fejl og mangler, der fremover vil være dækket af ejerskifteforsikringen.

  Gavner også køber

  Ulovlige og forkert udførte el-installationer er skyld i op 45% af boligbrande ifølge Sikkerhedestyrelsen. El-eftersyns ordningen er netop vedtaget for at afdække og synliggøre farlige el-installationer ved køb og salg af boliger. El-eftersynet er altså både til gavn for sælgers ansvars fraskrivelse, men også køber der kan flytte ind i en mere sikker bolig.

  Certificerede Bygningskonsulenter

  Alle vores eftersyn og mærkninger bliver altid udført af certificerede og autoriseret konsulenter, som har uddannelse inden for byggebranchen. Derudover deltager alle konsulenter løbende i relevante kurser, for at være opdateret på den nyeste viden og sikre et højt fagligt niveau.

  Hvad er et El-eftersyn?

  Et el-eftersyn er primært en visuel gennemgang af boligens el-installationer, dog åbnes enkelte el-installationerne stikprøvevis op og kontrolleres. El-eftersynes hos os foregår altid systematisk efter godkendt procedure, for at optimere vores muligheder for at opdage eventuelle ulovlige og forkert udførte installationer.

  El-eftersyn kan udføres på disse ejendomstyper:

  • Enfamiliehuse
  • Anpartsboliger
  • Sommerhuse
  • Ejerlejligheder
  • Landbrugsejendomme

  Hvordan udføres el-eftersyn?

  Ligesom ved tilstandsrapport og energimærke, skal boligen/bygningen besigtiges. Ved besigtigelsen af bygningen kontrolleres el-installatøren bl.a. følgende:

  • El tavler
  • Fejlstrømsafbrydere
  • Bag afbrydere, stikkontakter og udtag
  • Spots-installationer.
  • Registrere antal El-installationer samt dimensionering.

  Ulovlige forhold karaktergives

  Registreres der ulovlige eller forkert udførte installationer, gives der en karakter på følgende skala:

  IB – Ingen bemærkninger.
  K0 – Praktisk eller kosmetisk mangel.
  K1 – Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt og som ikke påvirker funktionsdygtigheden.
  K2 – Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen.
  K3 – Ulovligt forhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen.
  UN – Bør undersøges nærmere.

  Energimærke

  Energimærket er lovpligtigt ved boligsalg

  Når man sælger et hus, skal man altid have et gyldigt energimærke vedlagt salgs annoncen, når huset er over 60 m2. Energimærket beskriver husets energimæssige tilstand. Formålet med energimærkningsordningen er at sætte energiforbruget på dagsordenen og synliggøre de muligheder, der er for at spare på energien i den enkelte bygning.

  Energimærkning af flerfamiliehuse for boligforeninger, erhverv og lignende er også lovpligtigt.

  Læs mere om energimærkning ved boligsalg her

  Læs mere om energimærkning hos Energistyrelsen